06 22502699 info@nmcomposites.nl
Selecteer een pagina

Per 1 juli 2024 zal NM Composites (Nico van der Mark) de werkzaamheden gaan neerleggen.

De composiet lesmaterialen en cursussen zijn bij FVW Composites ondergebracht. Mocht je hiervan gebruik willen gaan maken, neem dan contact op met Frank van Wissen e-mail: info@fvwcomposites.nl  mobiel : 06 50221142.

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in NM Composites die de composieten branche heeft mogen ondersteunen met o.a. composiet-lesmaterialen, cursussen, adviezen en opdrachten voor maakbaarheidsaspecten van composietproducten.

Nico van der Mark