06 22502699 info@nmcomposites.nl
Selecteer een pagina

Bij het ontwerpen van composietproducten hebben ontwerpers te maken met producteisen waar composietproducten aan moeten voldoen. Over het algemeen worden producteisen gespecificeerd door de opdrachtgever en worden verwijzingen gemaakt naar een norm(en). Productnormen worden opgesteld door normalisatie instituten en richten zich over het algemeen op de toepassing van het product. Wanneer een product moet voldoen aan o.a. brand-, sterkte-, gewicht-, vermoeiing- of voedselveiligheidseisen wordt er verwezen naar een EN, NEN, ISO, ASTM, BS of DIN-norm. Wereldwijd worden normen toegepast die afgestemd zijn op voorgeschreven wet- en regelgeving van verschillende industrieën of sectoren.

Wanneer een composietproduct moet voldoen aan een voorgeschreven norm(en) wordt er een certificaat geëist waarin wordt vermeld dat het product voldoet aan een voorgeschreven norm(en). Erkende certificatiebureaus zijn hiervoor opgericht om certificatietesten te mogen uitvoeren.  Doorgaans wordt tijdens een Research & Development (R&D) traject een certificatieproces uitgevoerd voordat het productieproces zal gaan starten. Tijdens een R&D traject worden testen en proeven uitgevoerd en beoordeeld of de resultaten aan de gestelde norm(en) voldoen.

Als een product voldoet aan een voorgeschreven norm moeten productiemedewerkers worden getraind en gekwalificeerd om met de juiste kennis en vaardigheden het product te produceren. Fabricage processen worden gecontroleerd d.m.v. audits en worden gecheckt of het productieproces aan de gecertificeerde kwaliteitseisen voldoet.

Soms ontstaat er verwarring tussen uitspraken over certificeren en kwalificeren. Productiemedewerkers worden niet gecertificeerd, maar het eindproduct wordt gecertificeerd. De productiemedewerkers moeten worden getraind en gekwalificeerd om een gecertificeerd composietproduct volgens voorgeschreven materiaal- en processpecificaties te vervaardigen.

Het document Kwalificeren, Specificeren & Certificeren van Composietproducten wordt gratis meegeleverd bij de aankoop van een sollicitatiehandleiding “Werken in de composieten industrie” E-mail : info@nmcomposites.nl