06 22502699 info@nmcomposites.nl
Selecteer een pagina

Bij het ontwerpen van producten hebben ontwerpers met producteisen te maken waar producten aan moeten voldoen. In de regel worden bij voorschreven producteisen verwijzingen gemaakt naar een specifieke norm of normen waar het product aan moet voldoen. De normen die worden opgesteld door normalisatie instituten richten zich over het algemeen op de toepassing van het product. Wanneer een product moet voldoen aan o.a. brand-, sterkte-, gewicht-, vermoeiing- of voedselveiligheidseisen wordt er verwezen naar een EN, NEN, ISO, ASTM, BS of DIN-norm. Er bestaan wereldwijd veel normen die gericht zijn op de voorgeschreven wet- en regelgeving van verschillende industrieën of sectoren.

Wanneer producten moeten voldoen aan een voorgeschreven norm(en) wordt er een certificaat geëist waarin wordt vermeld dat het product voldoet aan een voorgeschreven norm(en). Erkende certificatiebureaus zijn hiervoor opgericht om certificatietesten uit te voeren.  Meestal wordt tijdens een Research & Development (R&D) traject van het product een certificatieproces uitgevoerd voordat het productieproces zal gaan starten. In een R&D fase worden testen en proeven uitgevoerd om te beoordelen of het haalbaar is aan de gestelde norm te voldoen.

Als een product voldoet aan een voorgeschreven norm moeten productiemedewerkers worden getraind en gekwalificeerd om met de juiste kennis en vaardigheden het product te produceren met een gecertificeerde kwaliteit.

Er bestaat soms verwarring tussen certificeren en kwalificeren. Productiemedewerkers worden niet gecertificeerd, maar het eindproduct wordt gecertificeerd. De productiemedewerkers moeten worden gekwalificeerd om een gecertificeerd product te kunnen produceren volgens de voorgeschreven materiaal- en processpecificaties die het productiebedrijf heeft opgesteld.

Het document Kwalificeren, Specificeren & Certificeren van Composietproducten is verkrijgbaar bij NM Composites. E-mail : info@nmcomposites.nl