06 22502699 info@nmcomposites.nl
Selecteer een pagina

Kostenbesparing bij het produceren van composietproducten

“Wie wil dit nu niet?”

Bij het produceren van composietproducten worden hulp- of procesmaterialen gebruikt om een product goed en kwalitatief te kunnen produceren. Hulp- of procesmaterialen worden na het produceren over het algemeen weer weggegooid, omdat deze niet meer bruikbaar zijn. Om kostenbesparing te realiseren is onderzoek nodig welke kosten mogelijk kunnen worden bespaard. Kostenbesparing in de composieten industrie is een belangrijk thema, maar kan namelijk niet “zo maar” spontaan worden doorgevoerd. Er zijn voorbeelden te noemen waarbij door het toepassen van een goedkoper hulp- of procesmateriaal product afkeur ontstond wat uiteindelijk tot hogere kosten heeft geleid.

Hulp- of procesmaterialen zoals o.a. geperforeerde en scheidingfolies, ventilatiematerialen, tapes en vacuümfolies zijn in verschillende kwaliteiten leverbaar en zullen dus ook in prijs verschillen.

Weer dus alert bij het doorvoeren van kostenbesparing bij het produceren van composietproducten.

NM Composites