Kunststof composietproducten die worden toegepast in industrieën waar hoge kwaliteitseisen worden gesteld aan het product zullen moeten worden getest volgens een desbetreffende normering. De normering zal betrekking hebben op de toepassing van een composietproduct. Een ontwikkelingsproces van een composietproduct start over het algemeen met een kwalificatie traject om te beoordelen of de samenstelling van composietmaterialen en processen kunnen voldoen aan een specifieke regelgeving en normering. De kennis over kwalificeren van composietmaterialen en processen is niet altijd voldoende aanwezig bij een composietbedrijf. Na een kwalificatieproces wordt een validatieprocedure uitgevoerd. Na de eerste beproevingsresultaten zal worden bepaald of materialen en processen wel of niet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Daar komt nog bij dat na het kwalificeren van composietmaterialen en processen een traject volgt door het specificeren van composietmaterialen, processen en producten. Separaat wordt er een certificeringstraject uitgevoerd en beoordeeld of een composietproduct voldoet aan een specifieke normering. Het certificeren van een composietproduct is een onderdeel van de producteisen waar het product aan moet voldoen. De route en werkwijze bij een certificeringstraject zijn over het algemeen gecompliceerd, omdat er een structurele werkwijze voor nodig is. Het vastleggen van onderzoekresultaten en registraties moet goed georganiseerd worden om te voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. In het informatie document “Kwalificeren, Specificeren en Certificeren van composietproducten” wordt verder ingegaan over de werkwijze om composietproducten te certificeren.  

Het informatie document over kwalificeren, specificeren en certificeren van composietproducten is als PDF verkrijgbaar bij   NM Composites. E-mail : info@nmcomposites.nl