Het vertonen van een hoge inzet met een gevoel van ambitie om een uitstekende kwaliteit te leveren in de composieten industrie is goed voor je eigen ontwikkeling. 

Werken met composieten is over het algemeen een leertraject dat enige jaren duurt om alle aspecten van het vakgebied te beheersen en te begrijpen.

Onzekerheid bij het omgaan met composieten is een meestal een gevoel van angst om te falen en komt vaak door een gebrek aan praktische ervaring en kennis.

De kernvraag is dan of je zelf van nature prestatiegericht bent en of je, als je voelt dat je een fout hebt gemaakt, zelf ervoor kan zorgen dat het je geen tweede keer gebeurt.

Het is belangrijk dat je moet leren begrijpen wat er tijdens het werken met composietmaterialen en de daarbij behorende processen plaatsvindt. Er zal in je directe omgeving voldoende steun of hulp moeten worden geboden en vooral van medewerkers waarmee je samenwerkt.                                                                                                                                               

Prestatiegericht werken hangt af van de omgeving waarin je werkt. Een goede bedrijfsstructuur waarin je werkt is een belangrijk onderdeel voor succes of slagingskans van de prestaties van mensen.

Als er te veel negatieve invloeden in je werkomgeving plaatsvinden kan dit je prestatie beïnvloeden en raadzaam is om dit bespreekbaar te maken met de bedrijfsleiding of leidinggevende.

In deze sterk veranderende maatschappij wordt er veel van mensen gevraagd en is er een toenemende druk om een goede prestatie te leveren. Er zijn mensen die door een hoge werkdruk beter gaan presteren. Wij ervaren dit als het stimuleren van het brein waarbij mensen hun talenten optimaal gaan benutten om een hoge prestatie neer te leggen.

Over het algemeen zijn mensen die prestatiegericht hun taken vervullen ambitieus en hebben meer kans dat ze doorgroeien in een bedrijf naar een andere functie of dat ze elders een uitdaging zoeken.  

In de composieten branche zijn er voldoende uitdagingen om een goede werkprestatie te leveren. Het blijft een aandachtspunt voor composieten opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs dat schoolverlaters met voldoende basiskennis over composieten verder in het bedrijfsleven het vakgebied composieten onder knie te krijgen.