21 jaar geleden startte Nico van der Mark (Consultancy van der Mark) met het geven van de cursus “Training on the job” Composietverwerker. Deze cursus is door meer dan 30 composietbedrijven in Nederland gevolgd.

De cursus “Composietverwerker” werd op bedrijfslocatie georganiseerd, 1 x per week, gedurende 6 weken na werktijd. Op deze wijze werd de productie van een bedrijf niet verstoord en de deelnemers van de cursus hoefden niet te reizen.

Steeds meer bedrijven ontwerpen producten waar ook composietonderdelen worden opgenomen in een industrieel ontwerp. Daaruit volgt dat bedrijven steeds meer bijzondere aandacht hebben voor het toepassen van composieten. Bedrijven hebben behoefte aan brede composietenkennis en geen composietenkennis die vanuit één specifieke hoek van de composiet branche komt.

Wij hebben de laatste jaren goed geluisterd naar bedrijven, scholen en ontwerpbureaus waar behoefte is aan brede composietenkennis om het vakgebied composieten beter te leren begrijpen. Er bestaan opleidingen die composietenkennis grotendeels theoretisch behandelen en op deze wijze composietenkennis overbrengen naar deelnemers van een composietenopleiding. Bedrijven, scholen en ontwerpbureaus willen ook steeds meer praktisch inzicht hebben over het toepassen van composieten o.a. maakbaarheidsaspecten, toleranties, voor- en nadelen van specifieke productieprocessen, laminaatoverlappingen, overspannen gebieden bij producten waarvan de hoeken een kleine radius hebben. Dit zijn allemaal onderwerpen die bij “Training on the job” en een themadag “Basis Composieten” worden behandeld.

Door de behoefte aan praktische composietenkennis is de cursus “Training on the job” en themadag “Basis Composieten” opnieuw in de markt gezet door NM Composites. De uitvoerder van deze cursus is Frank van Wissen composietspecialist/docent van FVW Composites.

Bent u geïnteresseerd of wilt u informatie hierover ontvangen, neem dan contact op via de site NM Composites.